100+ Acres

$475,000

160 acres
Status: Avaiable
Kimble County, Texas